උණුසුම් වායු බැලූන මියන්මාර අහස ආලෝකමත් කරයි (PHOTOS)

මධ්‍යම මියන්මාරයේ දහස් ගණන් ජනයා වර්ෂා සමයේ අවසානය සනිටුහන් කරන වාර්ෂික Tazaungdaing නම් ආලෝක උත්සවය පැවැත්වීම සඳහා රාත්‍රී කාලයේ කඳුකරය වෙත එක්රැස්ව තිබෙනවා.

උණුසුම් වායු බැලූන සහ ගිනිකෙළි සංදර්ශනය රැසක් මෙම Tazaungdaing නම් උත්සවය ආලෝකමත් කළා.

Related posts

Leave a Comment