විදෙස් ප්‍රේෂණ සඳහා විශේෂ වාසියක්

විදෙස්ගත රැකියාවල නිරත වී සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයින් සඳහා මහ බැංකුව විසින් විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. 

ඒ අනුව විදේශයන්හි සේවා නියුක්ත ඔබ හෝ ඔබේ ආදරණීයයන් වෙත රුපියල් 20,000 කට සමාන හෝ ඊට වැඩි විදෙස් මුදලක් එවන සෑමවිටම ප්‍රේෂණ ගාස්තු ප්‍රතිපූරණයක් ලෙස රුපියල් 1,000ක දිරිදීමනාවක් ලැබෙන බවයි එහි දැක්වෙන්නේ.  

මෙම දීමනාව බලපත්‍රලාභී බැංකුවකින් හෝ විදේශ ප්‍රේෂණ නියෝජිතයාගෙන් ලබාගත හැකි බවද එම නිවේදනයේ සඳහන්.  

දීමනාව අදාළ වන්නේ බලපත්‍රලාභි බැංකුවල පවත්වාගෙන යනු ලබන රුපියල් ගිණුම්වලට ලැබෙන විදේශ ප්‍රේෂණ සහ කවුන්ටරයෙන් සෘජුවම රුපියල් ලෙස ලබාගන්නා විදේශ ප්‍රේෂණ සඳහා පමණයි.  

විදේශ ප්‍රේෂණ ප්‍රවර්ධනය පහසු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ දුරකථන අංක – 0112 477 426 ඔස්සේ සහ විද්‍යුත් තැපැල [email protected] හරහා වැඩිදුර තොරතුරු ලබාගත හැකියි. 

මේ අතර පසුගිය ඔක්තෝබර් මාසයේ විදේශ ප්‍රේෂණ සංඛ්‍යාව අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 355.4ක් ලෙස සහ 2022 වසරේ ජනවාරි සිට ඔක්තොම්බර් දක්වා සමස්ත ප්‍රේෂණ සංඛ්‍යාව අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 2,929.4ක් ක් බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහන් කළා.

Related posts

Leave a Comment