රජු විසින් තේරූ මැලේසියාවේ නව අග්‍රාමාත්‍යවරයා

මැලේසියාවේ නව අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස අන්වර් ඉබ්‍රාහිම් පත් කර තිබෙනවා.

පසුගිය සතියේ පැවැත්වුණු මහ මැතිවරණයේදී ප්‍රධාන අපේක්ෂකයන් දෙදෙනාම සරල බහුතරය දිනා ගැනීමට අසමත් වීම හේතුවෙන් අග්‍රාමාත්‍යවරයා පත් කිරීමේ වගකීම පැවරුනේ මැලේසියානු රජු වන සුල්තාන් අබ්දුල්ලා වෙතයි.

ඒ අනුව මැලේසියානු රජු අපේක්ෂකයන් වූ, හිටපු අගමැති මුහයිද්දීන් යසීන් සහ හිටපු විපක්ෂ නායක අන්වර් ඉබ්‍රාහිම් අතුරින්, අන්වර් ඉබ්‍රාහිම් නව අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස නම් කර තිබෙනවා.

ඔහු අද(24) මැලේසියාවේ නව අගමැතිවරයා ලෙස දිවූරුම් දීමට නියමිතයි.

Related posts

Leave a Comment