දිළිඳු ධීවරයින්ගේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවට එක්සත් රාජධානියෙන් ආධාර

මෙරට ධීවර දිස්ත්‍රික්ක නවයක ධීවරයින්ගේ ආහාර සහ පෝෂණ සුරක්ෂිතතාව ශක්තිමත් කිරීම සඳහා එක්සත් රාජධානිය විසින් පවුම් 880,000ක් (අමෙරිකානු ඩොලර් 1,043,395) ලබා දී තිබෙනවා. 

තංගල්ල, මීගමුව, කොළඹ, කළුතර, ගාල්ල, මාතර, පුත්තලම, හලාවත සහ මන්නාරම ප්‍රදේශවල විපතට පත් ධීවරයින් සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානය (FAO) හරහා මේ සඳහා මුදල් වෙන් කෙරෙනු ඇති.  

බ්‍රිතාන්‍ය රජය විසින් දෙන ලද මෙම වටිනා දායකත්වය, කුඩා-පරිමාණයෙන් සහ මෝටර නොමැති සාම්ප‍්‍රදායික බෝට්ටු යොදාගෙන කරදිය ධීවර කර්මාන්තයේ යෙදෙන ධීවර කාර්මිකයන් 5,000ක ට වැඩි සංඛ්‍යාවක් වෙත සහය පිණිස යොදා ගැනීමට FAO අදහස් කරනවා.  

සුදුසුකම් ලබන ධීවරයින් වෙත මාස 3ක කාලයක් දක්වා මසකට අමෙරිකානු ඩොලර් 47ක කොන්දේසි විරහිත මුදල් පැවරුමක් ලැබෙන අතර බලපෑමට ලක් වූ ධීවර නිවෙස් වලට වහා අවශ්‍ය කරන ආහාර හා ජීවනෝපාය අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමට මෙන්ම තමන්ට අත්‍යවශ්‍ය දෑ සපයා ගැනීමටත් මේ හරහා හැකියාව ලැබෙනු ඇති.

Related posts

Leave a Comment