පාසල් වෑන් රථ වලට ඉන්ධන ලබා දීමේ අලුත්ම තීරණය

පාසල් වෑන් රථ සහ පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රවාහන රථ සඳහා ඉන්ධන ලබාදීමට පිරවුම්හල් වලට අවශ්‍ය පහසුකම් ලබා දීමට තීරණය කළ බව විදුලි බල හා බල ශක්ති ඇමැති කංචන විජේසේකර මහතා පවසනවා.

මේ වන විට ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩල ඉන්ධන පිරවුම්හල් වලින් අදාල රථ වලට ඉන්ධන ලබා දීමට කටයුතු කර ඇති අතර මීට අමතරව සිපෙට්කෝ සහ අයිඕසී ඉන්ධන පිරවුම්හල් වලින්ද ඉන්ධන ලබා ගැනීමට පහසුකම් සලසිමටයි නියමිතව ඇත්තේ.

Related posts

Leave a Comment