සුනිල් පෙරේරාගේ අවසන් ගීතය එළිදක්වයි

‘ජිප්සීස්’ කණ්ඩායමේ ප්‍රවීණ ගායක සුනිල් පෙරේරා මහතා විසින් පටිගත කරන ලද අවසන් ගීතය එළිදක්වා තිබෙනවා. වසර 6කට පසු එළිදැක්වූ ගීතය 2021 සැප්තැම්බර් මාසයේදී සුනිල් පෙරේරාගේ අභාවයෙන් පසුව එළිදක්වීම විශේෂත්වයක් වනවා. 

 ‘ගාලු පාරේ’ නමින් නම් කර ඇති එම ගීතය, සුනිල් පෙරේරා විසින් ඔහුගේ ‘ජිප්සීස්’ කණ්ඩායම සමඟ ගායනා කළ අවසාන ගීතයයි.

Related posts

Leave a Comment