ලොව විශාලතම ගිනි කන්ද පුපුරා යයි

ලොව විශාලතම සක්‍රීය ගිනි කන්ද වන හවායි හි මවුනා ලෝවා (Mauna Loa) වසර 40 කට පමණ පසු ප්‍රථම වරට පුපුරා ගොස් තිබෙනවා.

හවායි ගිනිකඳු ජාතික වනෝද්‍යානය තුළ පිහිටා ඇති මවුනා ලෝවා, එක්සත් ජනපද ප්‍රාන්තයේ විශාල දූපතෙන් අඩක් ආවරණය කරනවා.

ගිනිකන්ද මුහුදු මට්ටමේ සිට අඩි 13,679 (මීටර් 4,169) ඉහළට නැඟී ඇති අතර වර්ග සැතපුම් 2,000 (වර්ග කිලෝමීටර් 5,179) කට වඩා වැඩි ප්රදේශයක් පුරා විහිදෙනවා.

ගිනිකන්ද පිහිටි ප්‍රදේශය අවට සිට ජනතාවට අනතුරු අඟවා ඇති අතර අළුවැටීමේ අවදානමක් ඇති බවද දන්වා තිබෙනවා.

ගිනිකන්දේ ස්වභාවය ක්ෂණිකයෙන් වෙනස්විය හැකි බවයි එක්සත් ජනපද භූ විද්‍යා සමීක්ෂණය ආයතනය දන්වා ඇත්තේ.

ගිනිකන්දේ තත්ත්වය ‘ඉතා අවධානම්’ තත්ත්වය දක්වා ඉහළ දමා ඇති බවද විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළා.

Related posts

Leave a Comment