ලෝක වෙළඳපළේ බොරතෙල් මිල ඉහළට

නත්තල සහ හිම කුණාටු තත්වයන් හමුවේ එක්සත් ජනපදයේ ඉන්ධන ඉල්ලුම ඉහළගොස් තිබෙනවා.

මේ හේතුවෙන් ලෝක වෙළඳපළේ බොරතෙල් මිල ඊයේ තවදුරටත් ඉහළයාමක් පෙන්නුම් කරන බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළා.

ඒ අනුව සටහන් වූ මිල ගණන් පහතින්.,
බ්‍රෙන්ට් වර්ගයේ බොරතෙල් බැරලයක් ඩොලර් 83ක්
ඩබ්ලිව්.ටී.අයි වර්ගයේ බොරතෙල් බැරලයක් ඩොලර් 79.50ක්

Related posts

Leave a Comment