අවසන් තරගය අතරතුර අශේන් සහ වැන්ඩසේ අනතුරට

ඉන්දියාව සමඟ පැවැත්වෙන අවසන් එක්දින තරගය අතරතුර අශේන් බණ්ඩාර සහ ජෙෆ්රි වැන්ඩසේ අනතුරට ලක්වුණා.

හතරේ සීමාවට යන පන්දුවක් වැළැක්වීමට ගිය අවස්ථාවේදී දෙදෙනා එකට හැපී මෙමෙ අනතුර සිදු වුණා.

දෙදෙනාම ප්‍රතිකාර සඳහා පිටියෙන් එළියට රැගෙන ගියා.

Related posts

Leave a Comment