උ/පෙළ සමයේ විදුලි කප්පාදුව ගැන කියන්න පිරිසක් මානව හිමිකම් කොමිසමට

අපොස උසස් පෙළ විභාගය පැවතෙන සමයේ විදුලි කප්පාදුව සිදුකිරීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසමට කරුණු කීම සඳහා නිලධාරීන් තිදෙනෙක් එම කොමිසමට පැමිණි බව අප වාර්තා වනවා.

ඒ අනුව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරී රොනල්ඩ් කොමෙස්ටර්, අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා සහ මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායක මහතා ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසමට පැමිණ ඇති බව සඳහන්.

Related posts

Leave a Comment