චීනයේ මොහේ නම් නගරයේ උෂ්ණත්වය සෘණ 53ක් වෙයි

චීනයේ මොහේ නම් නගරයේ උෂ්ණත්වය සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක සෘණ 53ක් (ෆැරන්හයිට් අංශක සෘණ 63ක්) දක්වා පහත වැටී ඇති බවට විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.

මොහේහි කාලගුණ විද්‍යා ආයතනය නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වෙන්නේ මෙයට පෙර 1969 වසරේය එම නගරයෙන් වාර්තා වූ අඩුම උෂ්ණත්වය වන්නේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක සෘණ 52.3ක් බවයි.

මොහේ නගරය අධික ශීතලක් පවතින නගරයක් ලෙස සඳහන්.

චීනයේ ශීතලම නගරය ලෙස සැලකෙන්නේද එයයි.

එහි මාස අටක් පමණ කාලයක් ශීත සෘතුව වෙනත් ප්‍රදේශවලට වඩා දීර්ඝ කාලයක් පවතින බවද සඳහන්.

Related posts

Leave a Comment