ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට අදාල අසත්‍ය ලිපියක් සම්බන්ධව දැනුම්දීමක්

ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති සහ මුදල් අමාත්‍යවරයා වෙත තානාපති කාර්යාලයේ නිල ලිපි ශීර්ෂය යොදාගෙන ඇති ලිපියක් අසත්‍ය බව ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති කාර්යාලය පවසනවා.

සමාජ මාධ්‍යවල සංසරණය වී ඇති එම ලිපියේ සඳහන් වන්නේ චීනයට හිඟ ණය කමා කිරීමට නොහැකි වනු ඇති බවත් ඒ වෙනුවට ද්විපාර්ශ්වික සහ වාණිජ ණය ආපසු ගෙවීම සඳහා වසර 5 ක තහනමක් ලබා දීමෙන් ආපසු ගෙවීමේ කාලසටහන ලිහිල් කිරීමට සූදානම් බවයි.

එම ලිපිය ප්‍රතික්ෂේප කරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති කාර්යාලය ප්‍රකාශ කළේ සිය නිල ලිපි ශීර්ෂය යටතේ ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපතිවරයාට සහ මුදල් අමාත්‍යවරයාට ලියා ඇති සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සංසරණය වන ලිපිය සම්පූර්ණයෙන්ම ව්‍යාජ එකක් බවයි.

නිල තොරතුරු මූලාශ්‍ර පමණක් අනුගමනය කරන ලෙස තානාපති කාර්යාලය මහජනතාවගෙන් වැඩිදුරටත් ඉල්ලා සිටිනවා.

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ මූල්‍ය ආධාර ලබාගැනීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ලංකාව සිය ජාත්‍යන්තර ණය හිමියන් සමඟ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සඳහා සාකච්ඡා කරමින් සිටින අවස්ථාවක මෙම ව්‍යාජ ලිපිය සංසරණය වීමට ආරම්භ වී තිබෙනවා.

Related posts

Leave a Comment