මෙරටට ඉන්දියාවෙන් ලැබෙන සහය IMF පිළිගනී

IMF

ශ්‍රී ලංකාවේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සඳහා ඉන්දියාව ලබා දුන් සහතිකය ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල පිළිගෙන තිබෙනවා.

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ අනුග්‍රහය ලබන වැඩසටහන යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය ණයවල තිරසාරභාවය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට අනුකූලව ඉන්දියාව මූල්‍යකරණ සහතික හා ණය සහන ලබාදීමට කැපවී සිටින බව IMF කළමනාකාරිත්වයට පෙන්වා දී, තහවුරු කළ බව සඳහන් කළා.

අනෙකුත් ණය හිමියන්ගෙන් ද එවැනිම කැපවීම් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින බව IMF ප්‍රකාශකයකු විදෙස් මාධ්‍යයට පවසා තිබෙනවා.

Related posts

Leave a Comment