රාජ්‍ය අංශයේ වෘත්තිකයන් රජයට අනතුරු අඟවයි

රජය තම අසාධාරණ බදු ක්‍රමය හකුලා නොගතහොත් අද (25) වැටුප් දිනයෙන් පසු දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවට රාජ්‍ය අංශයේ වෘත්තිකයන් නියෝජනය කරන සංවිධාන 15ක් අනතුරු අඟවා තිබෙනවා.

මෙම වෘත්තීය ආයතන දැනටමත් අසාධාරණ බදු ක්‍රමයට එරෙහිව කළු විරෝධතා සතියක් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය, විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සංගමය, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල ඉංජිනේරු සංගමය, ලංකා බැංකු සේවක සංගමය ඇතුළු බහුවිධ සංවිධාන නියෝජනය කරන වෘත්තීයවේදීන්ගේ වෘත්තීය සමිති එකමුතුව කොළඹදී මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවා තිබුණා.

ශ්‍රී ලංකා රජය දැනටමත් 2023 ජනවාරි සිට රුපියල් 100,000/- වැඩි මාසික ඉපැයීම් සඳහා 6% සිට 36% දක්වා බදු ක්‍රමයක් පැනවීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

Related posts

Leave a Comment