සේවාවන් කිහිපයක් අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් කරමින් ගැසට්ටුවක්

September 18, 2023 - 12:35 PM
වැඩබලන ජනාධිපති ලේකම් චාන්දනී විජයවර්ධන මහත්මියගේ අත්සනින් යුතුව අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ, අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් කිහිපයක් නම්කරමින්.

සාමාන්‍ය ජනජීවිතය පවත්වාගෙන යෑම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වන එකී සේවාවන්ට අවහිරයක් හෝ බාධාවන් වියහැකි බව සැලකිල්ලට ගනිමින් එම ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

ඒ අනුව,විදුලිබල සැපයීම සම්බන්ධව සියලු සේවාවන්ඛ, නිජ තෙල් නිෂ්පාදන හා ඉන්ධන සැපයීම හෝ බෙදාහැරීම අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම රෝහල්වල, සාත්තු නිවාසවල, බෙහෙත් ශාලා සහ වෙනත් සාමාන්‍ය ආයතනවල රෝගීන් නඩත්තු කිරීම සහ පිළිගැනීම, රැකවරණය, පෝෂණය කිරීම සහ ප්‍රතිකාර කිරීම සම්බන්ධව අවශ්‍ය හෝ කළ යුතු ඕනෑම විස්තරයක සියලුම සේවා, වැඩ හෝ ශ්‍රමය එලෙස අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් යටතට පත් කර ඇති බව සඳහන්.
(lknews.lk)